Ôn thi Đại học

  Trạng từ nhấn mạnh trong tiếng Anh

  Trạng từ nhấn mạnh trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh có rất nhiều cách để nói nhiều hay rất nhiều. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng những từ như highly, utterly, bitterly hay absolutely. Những từ này liên kết chặt chẽ với những từ nhất …

  Câu ước muốn trong tiếng Anh

  Câu ước muốn trong tiếng Anh

  Mỗi chúng ta ai cũng đều có ước muốn của riêng mình đúng không nào? Vậy bạn đã biết cách nói điều ước của mình trong tiếng Anh chưa? Nếu chưa thì hãy cùng VnBridge khám phá trong bài chia sẻ này …

  “Would rather”, “would sooner” và “would prefer”

  “Would rather”, “would sooner” và “would prefer”

  Đây là 3 cụm từ phổ biến dùng để diễn đạt khi ai đó thích một cái gì hơn. Would rather Would rather (viết tắt: ‘d rather) được sử dụng để nói về sự thích cái gì hơn cái gì. Loại 1: cùng chủ …

  THỂ GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE MOOD)

  THỂ GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE MOOD)

  FORM (Hình thái từ) Sử dụng dạng nguyên mẫu không có “to” của động từ (động từ giữ nguyên, không chia dù ở bất kì ngôi nào) USE (Cách dùng) Thể giả định được dùng để nói đến những sự việc …

  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject-verb agreement)

  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject-verb agreement)

    Nguyên tắc cơ bản: chủ ngữ là đại từ ngôi 3 số ít (She, He, It) hoặc danh từ số ít thì động từ được chia ở dạng số ít (động từ "to be" chia thành "is"; các động từ khác thì thêm "s/es" ở …

  Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh

  Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng Anh

  1. Danh từ là gì: Danh từ là từ có thể giữ vai trò chủ ngữ hoặc bổ ngữ của một động từ hay bổ ngữ của một giới từ. Ví dụ: Lan wrote (danh từ giữ vai trò chủ ngữ) I saw Lan (danh từ …

  Giới từ trong tiếng Anh

  Giới từ trong tiếng Anh

  Định nghĩa về giới từ: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ... Ví dụ: I went …

  12 thì động từ trong tiếng Anh

  12 thì động từ trong tiếng Anh

  1. Hiện tại đơn:  * Cấu trúc: (+) S + V/ V(s;es) + Object... (-) S do/ does not + V +... (?) Do/ Does + S + V * Cách dùng: _ Hành động xảy ra ở hiện tại: i am here now _ Thói quen …

  Mạo từ a/an/the trong tiếng Anh

  Mạo từ a/an/the trong tiếng Anh

  1. Định nghĩa về mạo từ: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng "the" khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói …

  Mẹo học thuộc bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất

  Mẹo học thuộc bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất

  1. Những động từ không thay đổi: A – A – A: Những động từ này không thay đổi dạng cả ở thể hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ. Ví dụ: cost / cost / cost hurt / hurt / hurt hit / hit / …

  Trang 1 trên 212