Học bổng Khoá học Ngôn ngữ Séc 2017

czech-republic

Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao tổ chức thực hiện The Summer Schools of Slavonic Studies, cung cấp khóa học ngôn ngữ Séc tại các trường đại học công lập tại Cộng hòa Séc:

 • Đại học Charles – Khoa xã hội – Thủ đô Prague
 • Viện nghiên cứu ngôn ngữ và dự bị đại học về Poděbrady – Đại học Masaryk – Khoa xã hội – Thành phố Brno
 • Đại học Palacký tại Olomouc – Khoa xã hội – Thành phố Olomouc
 • Đại học nam Bohemia tại České Budějovice – Khoa triết học – České Budějovice
 • Đại học tây Bohemia tại Plzeň

Thời gian diễn ra: 7/2017 – 9/2017

Độ dài khóa học trong khoảng 2 đến 4 tuần, phụ thuộc nội dung khóa học của mỗi trường và được thiết kế phù hợp cho sinh viên quốc tế, giáo viên, phiên dịch viên và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu Séc hoặc Slavonic.

Đối tượng tham gia: 

 • Bất kì ai có đam mê về ngôn ngữ Séc, văn học, lịch sử và văn hóa Séc
 • Công dân Việt Nam được phép tham gia chương trình này
 • Học bổng chỉ được trao cho ứng viên được chỉ định bởi chính quyền có thẩm quyền. Sự lựa chọn ứng viên thường được thực hiện bởi đại sứ quán Cộng hòa Séc tại nước đó

Chương trình học: Ngoài những buổi học, học viên còn được tham gia nhiều hoạt động đa dạng như xem ca nhạc, kịch, tham quan,…

Giá trị học bổng: Miễn phí vé máy bay, học phí, nơi ở, phí tham dự các sự kiện văn hóa

Mẫu đơn ứng tuyển: 

Application form_2017_SSSS.docx
Application form_2017_SSSS.pdf

Phương thức ứng tuyển: 

 • Ứng viên gửi trực tiếp hồ sơ tới bộ giáo dục, thanh niên và thể thao hoặc tại các trường đã kể trên
 • Đơn ứng tuyển đồng thời phải được gửi kèm CV viết bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh

Lưu ý: 

 • Khóa học đồng thời mở cho những ứng viên nước ngoài không đủ điều kiện đăng kí ở trên với điều kiện tự túc chi phí liên quan. Đơn ứng tuyển được lưu trữ trực tiếp tại khoa hoặc viện tiếp nhận.
 • Số lượng học bổng phụ thuộc vào từng trường tiếp nhận. Vui lòng theo dõi thông tin từ trường bạn đã nộp hồ sơ để biết thêm chi tiết.

Hạn chót: 31/3/2017

Thông tin liên hệ:

1. Institute for Language and Preparatory Studies (Summer School in Poděbrady)
Date of Summer School: 03 July – 28 July 2017
Vratislavova 10, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 224 990 420 or +420 224 990 455
Info: Student Services Department
Web: http://ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-slovanskych-studii

2. University of West Bohemia, Pilsen
Date of Summer School: 10 – 28 July 2017
Univerzitni 8, 306 14 Pilsen
Tel: +420 377 635 210
E-mail: summer@rek.zcu.cz or pavlam@ujp.zcu.cz
Web: www.isls.zcu.cz

3. Faculty of Arts of Masaryk University, Brno
Date of Summer School: 15 July – 12 August 2017
Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 549 495 970
E-mail: eva@phil.muni.cz,
web: www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php

4. Faculty of Arts of Palacký University, Olomouc
Date of Summer School: 22 July – 20 August 2017
třída Svobody 26
771 47 Olomouc
Česká republika
Tel.: +420 585 633 156, +420 776 26 76 76
E-mail: LSSS@upol.cz
Web: www.LSSS.upol.cz

5. Faculty of Arts of Charles University, Prague
Date of Summer School: 28 July – 25 August 2017
nám. Jana Palacha 2
116 38  Praha 1
Czech Republic
Tel: +420 221619381
E-mail: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz,
Web : http://lsss.ff.cuni.cz   or  http://ubs.ff.cuni.cz

6. Faculty of Philosophy of the University of South Bohemia, České Budějovice
Date of Summer School: 21 August 2017 – 08 September 2017
Studentská 15, 370 05 České Budějovice – Čtyři Dvory
Tel: +420 389 034 401 (manager), +420 389 034 400 (reception)
E-mail: moravec@ff.jcu.cz
Web: http://www.ff.jcu.cz/lsss  or http://www.jcu.cz/international-relations/summer-schools

Thông tin chi tiết về các trường tham dự: 

1. Institute for Language and Preparatory Studies (Summer School in Poděbrady)

Date of Summer School: 03 July – 28 July 2017

Poděbrady 2017 CZ.pdf
Poděbrady 2017 EN.pdf

2. University of West Bohemia, Pilsen
Date of Summer School: 10 – 28 July 2017

Plzeň 2017.pdf
Plzeň_leaflet_2017.pdf

3. Faculty of Arts of Masaryk University, Brno
Date of Summer School: 15 July – 12 August 2017

Brno (2017).pdf

4. Faculty of Arts of Palacký University, Olomouc
Date of Summer School: 22 July – 20 August 2017

Olomouc 2017.pdf

5. Faculty of Arts of Charles University, Prague
Date of Summer School: 28 July – 25 August 2017

Praha CZ 2017.pdf
Praha EN 2017.pdf
Praha_leaflet1 2017.jpg
Praha_leaflet2 2017.jpg

6. Faculty of  Philosophy of the University of South Bohemia, České Budějovice
Date of Summer School: 21 August 2017 – 08 September 2017

Thông tin thêm: 

Nguồn: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2

 

Hà Quỳnh Trang

Bài viết liên quan